About Happy House Service

บริการการสร้างบ้าน
วัสดุที่มีคุณภาพ
ราคาไม่แพง

“บริษัท แฮปปี้เฮ้าส์เซอร์วิส จำกัด”

ก่อตั้งโดย คุณสมศักดิ์ ราร่องคำ ชื่อเดิม บริษัท ทักษิณ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี โดยเน้นการรับเหมาก่อสร้างงานราชการ และต่อมาได้ขยายงานด้านเอกชน โดยเฉพาะในส่วนงานต่อเติม-ปรับปรุงบ้าน ที่มีลูกค้าไว้วางใจใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งทีมงานก่อสร้างบ้านโดยแผนกช่างแต่ละประเภทมีความชำนาญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจึงได้ขยายงานด้านรับสร้างบ้าน โดยเน้นการออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญแต่ไม่ขัดหลักของรายละเอียดและรูปแบบความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม

ในงบประมาณที่กำหนด คัดสรรค์วัสดุที่มีคุณภาพ อีกทั้งราคาไม่แพง ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งได้พิสูจน์ผลงานบ้านแต่ละหลังที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการบริหารงานภายใต้สโลแกน “ซื่อสัตย์-ยุติธรรม-ได้มาตรฐาน”

ผู้บริหาร

46471 46472 46473 46474 46475 46476 46477